bip bip top
   
 
 
drukuj

2010-03-12 08:47:19

Remont drogi gminnej obręb Ulaski


                                                                                                

                                                                                                     
Wyśmierzyce  2010.03.11

   
O G Ł O S Z E N I E 
 
                                                            

Przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w  przepisach  wydanych  na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 19.01.2004 r- Prawo  Zamówień  Publicznych .

  
                    Burmistrz  Wyśmierzyc działając w oparciu o art. 40 ust.1  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  /Dz.U.NR.19 poz.177 z dnia 09 luty 2004 r. z późn. zmianami /  ogłasza  przetarg nieograniczony , którego  wartośćnie przekracza równowartości  kwoty  137.000 euro na wykonanie  „ Remont  drogi gminnej obręb Ulaski „ . 
  1. Formularz dokumentacji przetargowej /siwz/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego  - Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. A.Mickiewiczas75 , pokój 208 w godzinach urzędowania / godz. 7.00  - 15.00 /
  2. Zamknięte koperty z ofertami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach  pokój 202.
  3. Termin składania  ofert  upływa w dniu  06  kwietnia  2010 r. do godz.12.00
  4. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  - pokój  202 w dniu 06  kwietnia  2010 r. o godz.12.30 .
  5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest  Mieczysław  Kośla , pokój  208 , telefon kontaktowy  048 6157003
                                                                                   Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                                      Władysław Jasiński

            

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik załączniki.doc zał.-ośw.,wykaz osób, wykaz usług, inf. finans.,oferta,umowa 2010-03-12 09:04:22 Walczewski Mateusz
załącznik KOSZTORYS OFERT.Ulaski.doc 2010-03-12 09:05:20 Walczewski Mateusz
załącznik PRZEDM.Ulaski.doc przedmiar robót 2010-03-12 09:06:18 Walczewski Mateusz
załącznik SIWZ .doc SIWZ 2010-04-01 09:59:13 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 12.03.2010 07:47
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2010 07:51
Liczba wyświetleń: 1189