bip bip top
   
 
 
drukuj

2011-10-26 11:25:08

Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego ,ustnego , publicznego przetargu na sprzedzż nieruchomości będących własnością gminy Wyśmierzyce obręb Wyśmierzyce , Kostrzyn , Paprotno , Kozłów , Ulaski


 BURMISTRZ  WYŚMIERZYCOGŁASZA   

Pierwszy publiczny , ustny , nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność miasta i gminy Wyśmierzyce.

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie ogłoszonym  w gminie Wyśmierzyce w dniu 12 września 2011 r. oraz gazecie    ,,Gazeta  Wyborcza ,,

 Obręb ewidencyjny  Wyśmierzyce 1.Nieruchomość  niezabudowana , leśna , z możliwością  zabudowy mieszkaniowej   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1863/24  o powierzchni   1114 m²  KW  23692  cena  nieruchomości   46.000,00 zł  wadium                          5.000,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 2. Nieruchomość niezabudowana , leśna , z możliwością  zabudowy mieszkaniowej   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1863/26  o powierzchni   1250    KW  23692  cena  nieruchomości   49.000,00 zł  wadium                          5.000,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 3.Nieruchomość niezabudowana , leśna , z możliwością  zabudowy mieszkaniowej   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1863/27 o powierzchni   1331 m²  KW  23692  cena  nieruchomości   51.000,00 zł  wadium                          5.500,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 

Obręb  Kostrzyń

4. Nieruchomość niezabudowana ,rolna , z możliwością  zabudowy mieszkaniowej   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 706/21 o powierzchni   1058 m²  KW  20853  cena  nieruchomości   13.000,00 zł  wadium                          1.500,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 5. Nieruchomość niezabudowana ,rolna , z możliwością  zabudowy mieszkaniowej   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 706/22 o powierzchni   1054 m²  KW  20853  cena  nieruchomości   13.000,00 zł  wadium                          1.500,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 6. Nieruchomość niezabudowana ,rolna , z możliwością  zabudowy mieszkaniowej   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 706/23 o powierzchni   1054 m²  KW  20853  cena  nieruchomości   13.000,00 zł  wadium                          1.500,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 

Obręb  Paprotno

7. Nieruchomość zabudowana / stodoła / , rolna , z możliwością  zabudowy zagrodowej j   , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 14/3 o powierzchni   0,2900 ha  KW  2624  cena  nieruchomości   23.500,00 zł  wadium                          2.500,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 

Obręb  Ulaski

8. Nieruchomość niezabudowana  , budowlana , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1090/6 o powierzchni   1134 m²  KW 24890  cena  nieruchomości   12.000,00 zł  wadium                          1.500,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

 

Obręb  Kozłów

9. Nieruchomość niezabudowana  , rolno-leśna , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o powierzchni   1.1500 ha /4/6 własność miasta i gminy Wyśmierzyce  KW 25029   cena 4/6 nieruchomości   17.000,00 zł  wadium                               2.000,00 zł

wysokość postąpienia  zostanie ustalona podczas  przetargu

  

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada  2011 r. / poniedziałek /  o godz.9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach  ul. Mickiewicza 75  I  piętro .

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłacenie wadium minimum 3 dni przed wyznaczonym terminem  przetargu

Wadium  wpłacone przez osobę , która przetarg wygrała wlicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium  wpłacone przez osobę , która nie wygrała przetargu zostanie tej osobie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu  przetargu

Wadium ulega przepadkowi  wówczas , gdy osoba  która przetarg wygrała uchyla się od

zawarcia umowy notarialnej oraz w przypadku  , gdy osoby które wpłaciły wadium w ogóle do przetargu nie przystąpiły .

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

Burmistrz Wyśmierzyc zastrzega sobie prawo odwołania rokowań , z podaniem  uzasadnienia  ich odwołania .

Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach , pokój nr.208 , lub pod  telefonem  nr 48  6157003  wew.24.

 Wyśmierzyce   2011.10.26                                                         

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 26.10.2011 10:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1142