bip bip top
   
 
 
drukuj

2011-11-21 14:37:10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.


                                                                                                   Wyśmierzyce dnia 2011 11.21    Burmistrz  Wyśmierzyc   26-811 Wyśmierzyce    ul. Mickiewicza 75  O G Ł O S Z E N I E Przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy z dnia 19.01.2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych .              Burmistrz    Wyśmierzyc działając w oparciu o art. 40 ust.1 ustawy Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09 lutego 2004 r) ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza równowartości  kwoty  137.000 euro na wykonanie  :              Modernizacja    / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.1.   Formularz dokumentacji przetargowej (siwz) można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75 , pokój 208 w godzinach urzędowania   / 7.00 - 15.00 /2.     Zamknięte koperty z ofertami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. A. Mickiewicza 75 pokój  202 / drugie piętro / pokój 202      .`.3.   Termin składania ofert upływa w dniu    06 grudnia  2011 r. /wtorek /     o godz. 10 00. 4.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ,  w dniu  06 grudnia  2011 r         o godz. 10.45  w Sali konferencyjnej / pierwsze piętro /5.   Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest -  Mieczysław  Kośla , pokój 208..   BurmistrzWyśmierzyc                                                                                                                                                  
(-) Władysław Jasiński

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja.doc 2011-11-21 14:38:43 Walczewski Mateusz
załącznik kosztorys nr 446 OFERT.doc 2011-11-21 14:39:56 Walczewski Mateusz
załącznik PRZEDM nr 446.doc 2011-11-21 14:40:45 Walczewski Mateusz
załącznik Zał.nr4.Wzór.Umowydoc.doc 2011-11-21 14:41:24 Walczewski Mateusz
załącznik Oferta Jabłonna.shs 2011-11-21 14:41:57 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 21.11.2011 13:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1056