bip bip top
   
 
 
drukuj

2012-03-05 13:41:43

Ogłoszenie przetargu na remont drogi Działy - Grzmiąca


                                                                                                 Wyśmierzyce dnia 2012.03.05  Burmistrz  Wyśmierzyce   26-811 Wyśmierzyce    ul. Mickiewicza 75    O G Ł O S Z E N I E Przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy  z dnia  19.01.2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych .                  Burmistrz    Wyśmierzyc działając w oparciu o art. 27 ust.1 do 4 , art. 39 ,  art. 40 ust.1 , art. 43 ust. 1 , oraz art.94 ust.1 pkt. 2  ustawy Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113  poz. 759  ze zmianami /  ogłasza przetarg  nieograniczony  na wykonanie    Remont drogi gminnej o nawierzchni częściowo ulepszonej piaszczysto-żwirowej , piaszczysto-żużlowej  Działy – Grzmiąca szerokości zmiennej 5-9 m , długości 2710 m oraz 3 przepustów , od km 0+000 do 1+250 oraz od km 1+250 do 2+710   .”i1.     Formularz dokumentacji przetargowej (siwz) można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75 , pokój 208 w godzinach urzędowania  . 7.00 - 15.00. oraz znajduje się na stronie internetowej Urzędu  . bib Wyśmierzyce – przetargi .2.     Zamknięte koperty z ofertami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach        pokój 202     3.     Termin składania ofert upływa w dniu   23.03.2012 r. . środa.  o godz. 10 00.4.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego , w dniu  23.03  2012 r.  o godz. 10.155.     Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest - Mieczysław Kośla, pokój 208        tel.  48  6157003 wew. 111.                                                                                                                                              Burmistrz Wyśmierzyce                                                                                                             (-) Władysław Jasiński   

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja.doc 2012-03-05 13:42:25 Walczewski Mateusz
załącznik Oferta-druk.doc 2012-03-05 13:42:46 Walczewski Mateusz
załącznik umowa.docx 2012-03-05 13:42:56 Walczewski Mateusz
załącznik kosztorys OF. dZIAŁY.doc 2012-03-05 13:44:38 Walczewski Mateusz
załącznik PRZEDM Działy.doc 2012-03-05 13:44:49 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 05.03.2012 12:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1229