bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-04-08 11:20:23

Informacja o złożonych ofertach na remont drogi nr 564 obręb Witaszyn


                                            Zawiadomienie
Dotyczy : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego .  Nazwa zadania :.Remont drogi gminnej  nr 564 obręb Witaszyn , 0+000 km do 0+290 km , długości 0,29 km.
Gmina Wyśmierzyce informuje , że wartość kosztorysowa zadania wyniosła  88.371,32 zł.
W prowadzonym  postępowaniu złożono następujące oferty 
1.      Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp.z.o.o  05-604  Jasieniec ul. Asfaltowa 2
Wartość oferty brutto 91.761,44 zł
2.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Zaskórski i Wspólnicy Sp.z.o.o  26-434 Gielnów ul. Opoczyńska 38
.      Wartość oferty brutto  84.465,82 zł
3.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „ PERFEKT „ Spółka Jawna Marek Jaworski  i Henryk Karcz 26-618 Radom ul. Rodziny Ziętków 5A 
 Wartość oferty  84.951,43 zł 
   
5 ”ZYKO-DRÓG „ Sp.z.o.o  26-600  Radom  ul. Żelazna 3
         
wartość  oferty  brutto  85.200,75 zł.  
   
                                                                       Burmistrz Wyśmierzyc                                                                        Władysław  Jasiński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 08.04.2013 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2013 10:25
Liczba wyświetleń: 1496