bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-06-19 08:15:47

Przetarg nieograniczony Remont drogi gminnej gruntowej nr 263 w Wólce Kożuchowskiej


                                                                                         Wyśmierzyce dnia 2013.06.18 
 Burmistrz  Wyśmierzyc
   26-811 Wyśmierzyce 
  
ul. Mickiewicza 75
 


                                                 O G Ł O S Z E N I E 
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000,00 euro , nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy  z dnia  19.01.2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych .             
    
Burmistrz    Wyśmierzyc działając w oparciu o   art. 27 ust.1 , art. 39 i 40 ust.1 oraz art.94 ust.1 pkt.2   ustawy Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113  poz. 759  ze zmianami /  ogłasza    przetarg  nieograniczony ,  na wykonanie
 
„ Modernizacja  drogi  gminnej  gruntowej  nr  263 w miejscowości  Wólka Kożuchowska od km 0+260 do km  0+790 ,  długości 530,0 mb ”  1.   Formularz dokumentacji przetargowej (siwz) można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75 , pokój 208 w godzinach urzędowania  . 7.00 - 15.00. oraz znajduje się na stronie internetowej Urzędu  . bib Wyśmierzyce – przetargi .
   
2.     Zamknięte koperty z ofertami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach   pokój 202    
    
3.   Termin składania ofert upływa w dniu  05 lipca 2013 r. /piątek/  o godz. 10 00.4.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego , w dniu 05 lipca 2013 r.o godz. 10.155.   Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest - Mieczysław Kośla,        pokój 208       tel.  48  6157003 wew. 111
                                                                                       Burmistrz  Wyśmierzyc   
                                                             
  (-) Władysław Jasiński

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik umowa.docx 2013-06-19 08:19:37 Walczewski Mateusz
załącznik Oferta-druk.doc 2013-06-19 08:19:57 Walczewski Mateusz
załącznik kosztorys ofertowy droga 263 Wólka.doc 2013-06-19 08:22:54 Walczewski Mateusz
załącznik przedmiar robót droga nr 263 Wólka.doc 2013-06-19 08:23:09 Walczewski Mateusz
załącznik Specyfikacja.doc 2013-06-19 09:12:01 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 19.06.2013 07:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2013 07:31
Liczba wyświetleń: 1380