bip bip top
   
 
 
drukuj

2014-06-13 14:06:44

INFORMACJA - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 w Wyśmierzycach 

jest czynny w każdą środę  i sobotę 

od godz. 11:00.

 

Osoby zgłaszające się na PSZOK muszą okazać kwit z uiszczoną opłatą za wywóz śmieci. Dane osób pozostawiających odpady na PSZOK-u będą na bieżąco spisywane.

 

 

Do kontenerów na PSZOK-u będą zbierane następujące odpady:

 

1.     papier i tekstylia- opakowania papierowe, gazety, kartony, gazety, zeszyty, ubrania, buty, tekstylia, opakowania z drewna.

2.     szkło – puste opakowania szklane: butelki, słoiki i naczynia szklane

3.     tworzywa sztuczne + metal + opakowania wielomateriałowe – puste opakowania po napojach, innych płynach, chemii gospodarczej, opakowania plastikowe po produktach spożywczych, torebki foliowe, pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puste puszki po napojach i konserwach, folie aluminiowe, złom żelazny i z metali kolorowych, zakrętki, kapsle metalowe, opakowania kartonowe po sokach, mleku

 

Do tych trzech kontenerów będą zbierane te same odpady, które mają być zbierane w kolorowych workach do segregacji.

UWAGA!!!  PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!

 

4.     gruz budowlany- gruz pochodzący z bieżących remontów domowych: ceglany, betonowy, dachówki ceramiczne, odpady mineralne

 

Nie będzie przyjmowany gruz pochodzący z budowy. Właściciel nowo budowanego domu/budynku musi zamówić kontener do odbioru odpadów pobudowlanych na własny koszt.

 

5.     odpady zielone i ulegające biodegradacji- trawa, liście, gałęzie

6.     odpady wielkogabarytowe- meble, dywany, rowery, wózki i foteliki dziecięce, duże przedmioty plastikowe

7.     zużyte opony

8.     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- sprzęt kompletny, płyty CD, kasety

9.     odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące  z bieżących remontów domowych - folie budowlane, opakowania po cemencie, styropian, okna, puszki po farbach, ceramika sanitarna.

10. popiół

11. baterie i akumulatory

12. przeterminowane leki

13. pozostałe odpady niebezpieczne – np. opakowania po aerozolach

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 13.06.2014 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2014 13:09
Liczba wyświetleń: 1632