bip bip top
   
 
 

2017-01-24 08:52:22

Uchwała Nr Ra 45.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. więcej...

2017-01-24 08:46:21

Uchwała Nr Ra 44.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminie Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu. więcej...

2016-04-19 11:17:12

Uchwała Nr Ra.110.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 marca 2016


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 więcej...