bip bip top
   
 
 

2017-01-03 09:35:24

Zarządzenie Nr 85/2016


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach więcej...

2017-01-02 12:53:08

Zarządzenie Nr 84/2016


w sprawie: powołania Kierownika Miejskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej więcej...

2017-01-02 12:50:55

Zarządzenie Nr 83/2016


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2016-12-29 08:45:07

Zarządzenie Nr 82/2016


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2016r. więcej...

2016-12-29 08:15:10

Zarządzenie Nr 81/2016


w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach więcej...

2016-12-23 09:41:00

Zarządzenie Nr 79/2016


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w 2016 roku. więcej...

2016-12-22 12:03:07

Zarządzenie Nr 78/2016


w sprawie: Powołania Komisji do obioru wykonanego zadania pn: Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 13 od km 0+535 do km 0+945 i nr 14 od km 0+00 do km 0+240 obręb Olszowa, o łącznej długości 650mb. więcej...

2016-12-22 11:59:34

Zarządzenie Nr 77/2016


w sprawie: powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu. więcej...

2016-12-22 11:59:19

Zarządzenie Nr 76/2016


w sprawie: odwołania Kierownika Miejskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach. więcej...

2016-12-16 12:41:18

Zarządzenie Nr 75/2016


w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności autobusu Autosan H9 21 nr rej.: WBR L 429 do dalszego użytkowania więcej...

2016-12-16 07:58:53

Zarządzenie Nr 74/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016 r. więcej...

2016-12-14 14:03:33

Zarządzenie Nr 73/2016


w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Regulaminu zamówień publicznych. więcej...

2016-12-07 07:41:31

Zarządzenie Nr 72/2016


w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie 2016 r. więcej...

2016-11-30 09:45:52

Zarządzenie Nr 71/2016


w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie czynności związanych z likwidacją Miejsko- Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wyśmierzycach więcej...

2016-11-30 09:37:58

Zarządzenie Nr 70/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016 r. więcej...

2016-11-25 11:25:01

Zarządzenie Nr 69/2016


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2016-11-25 11:24:46

Zarządzenie Nr 68/2016


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2016-11-15 11:35:19

Zarządzenie Nr 67/2016


w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie 2016 r więcej...

2016-11-15 11:35:06

Zarządzenie Nr 66/2016


w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2010 r. więcej...

2016-11-10 11:32:16

Zarządzenie Nr 65/2016


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyśmierzycach więcej...

2016-11-08 14:27:33

Zarządzenie Nr 64/2016


w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Wyśmierzyce więcej...

2016-11-02 12:31:29

Zarządzenie Nr 63/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-10-26 12:14:31

Zarządzenie Nr 62/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-10-25 08:08:09

Zarządzenie Nr 61/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-10-17 12:12:55

Zarządzenie Nr 60/2016


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu więcej...

2016-10-13 13:37:59

Zarządzenie Nr 59/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-10-13 13:37:44

Zarządzenie Nr 58/2016


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami więcej...

2016-10-13 13:37:28

Zarządzenie Nr 57/2016


w sprawie zmiany składu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii więcej...

2016-10-13 13:37:19

Zarządzenie Nr 56/2016


w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii więcej...

2016-10-04 11:33:57

Zarządzenie Nr 55/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-09-23 07:12:47

Zarządzenie Nr 54/2016


w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego więcej...

2016-09-12 09:25:14

Zarządzenie Nr 53/2016


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-09-12 09:25:00

Zarządzenie Nr 52/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-09-12 09:24:46

Zarządzenie Nr 51/2016


w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-09-05 12:33:14

Zarządzenie Nr 50/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-09-05 12:33:03

Zarządzenie Nr 49/2016


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę drogi na odcinku ulicy św. Floriana w Wyśmierzycach więcej...

2016-09-05 12:32:51

Zarządzenie Nr 48/2016


w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku więcej...

2016-09-05 12:32:37

Zarządzenie Nr 47/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-08-11 12:57:34

Zarządzenie Nr 46/2016


w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Wyśmierzyce więcej...

2016-08-11 12:57:18

Zarządzenie Nr 45/2016


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach. więcej...

2016-08-11 12:57:01

Zarządzenie Nr 44/2016


w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanego zadania pn. : Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach więcej...

2016-08-04 13:07:16

Zarządzenie Nr 43/2016


w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanego zadania pn. : Realizacja prac remontowych na mogile zbiorowej zamordowanych mieszkańców wsi Brodek więcej...

2016-08-04 13:07:03

Zarządzenie Nr 42/2016


w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanego zadania pn. : Modernizacja drogi gminnej nr 541 obręb ewidencyjny Kożuchów, od km 0+000 do km 0+380, długości 380 mb. więcej...

2016-08-04 13:06:51

Zarządzenie Nr 41/2016


w sprawie powołania Komisji do spraw oceny strat spowodowanych przez intensywne deszcze, które wystąpiły w miesiącu lipcu 2016r więcej...

2016-08-01 07:22:19

Zarządzenie Nr 40/2016


w sprawie uruchomienia w ograniczonym zakresie Stałego Dyżuru Burmistrza Wyśmierzyc więcej...

2016-08-01 07:21:06

Zarządzenie Nr 39/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-08-01 07:20:06

Zarządzenie Nr 38/2016


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-07-27 10:58:12

Zarządzenie Nr 37/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-07-27 10:57:47

Zarządzenie Nr 36/2016


w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Wyśmierzyce więcej...

2016-07-27 10:57:33

Zarządzenie Nr 35/2016


w sprawie Powołania komisji do odbioru wykonanego zadania pn.: „Malowanie ścian na Sali gimnastycznej w Wyśmierzycach”. więcej...

2016-07-27 10:57:21

Zarządzenie Nr 34/2016


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-07-27 10:57:10

Zarządzenie Nr 33/2016


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce więcej...

2016-06-09 12:15:07

Zarządzenie Nr 32/2016


w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości objętych przetargiem więcej...

2016-06-09 12:14:54

Zarządzenie Nr 31/2016


w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż z zasobu nieruchomości gminy Wyśmierzyce więcej...

2016-05-25 14:28:55

Zarządzenie Nr 30/2016


w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP w Wyśmierzycach więcej...

2016-05-23 10:34:37

Zarządzenie Nr 29/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r. więcej...

2016-05-23 10:34:12

Zarządzenie Nr 28/2016


w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Wyśmierzyc więcej...

2016-05-23 10:34:01

Zarządzenie Nr 27/2016


w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2015 z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. więcej...

2016-05-23 10:33:48

Zarządzenie Nr 26/2016


w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji więcej...

2016-05-23 10:33:35

Zarządzenie Nr 25/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-05-23 10:33:22

Zarządzenie Nr 24/2016


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku więcej...

2016-05-09 14:20:21

Zarządzenie Nr 23/2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania na rok 2016 więcej...

2016-05-09 14:20:08

Zarządzenie Nr 22/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-05-09 14:19:57

Zarządzenie Nr 21/2016


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Wyśmierzyce w roku 2016 w zakresie oświaty i wychowania więcej...

2016-05-09 14:19:45

Zarządzenie Nr 20/2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Wyśmierzyce w roku 2016 w zakresie oświaty i wychowania więcej...

2016-04-19 08:36:17

Zarządzenie Nr 19/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-03-24 10:36:19

Zarządzenie Nr 18/2016


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-03-24 10:36:10

Zarządzenie Nr 17/2016


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok więcej...

2016-03-24 10:35:59

Zarządzenie Nr 16/2016


w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach więcej...

2016-03-24 10:35:48

Zarządzenie Nr 15/2016


w sprawie uzupełnienia składu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2016-03-24 10:35:36

Zarządzenie Nr 14/2016


w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii więcej...

2016-03-24 10:35:27

Zarządzenie Nr 13/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-03-24 10:35:18

Zarządzenie Nr 12/2016


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól Samorządowych w Wyśmierzycach więcej...

2016-03-24 10:35:09

Zarządzenie Nr 11/2016


w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla terenu Gminy Wyśmierzyce więcej...

2016-03-04 10:25:50

Zarządzenie Nr 10/2016


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-03-04 10:25:37

Zarządzenie Nr 9/2016


w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach więcej...

2016-03-04 10:25:23

Zarządzenie Nr 8/2016


w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Wyśmierzyc na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych więcej...

2016-02-16 10:00:35

Zarządzenie Nr 7/2016


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-02-16 09:55:16

Zarządzenie Nr 6/2016


w sprawie wykonania uchwały Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wyśmierzyce więcej...

2016-02-16 09:54:47

Zarządzenie Nr 5/2016


w sprawie wykonania uchwały Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wyśmierzyce więcej...

2016-02-16 09:54:36

Zarządzenie Nr 4/2016


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2016-01-21 07:47:46

Zarządzenie Nr 3/2016


w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie 2016r więcej...

2016-01-13 11:36:46

Zarządzenie Nr 2/2016


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2016-01-13 11:36:36

Zarządzenie Nr 1/2016


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości będących własnością miasta i gminy Wyśmierzyce przeznaczonych do sprzedaży więcej...