bip bip top
   
 
 

2017-04-04 14:43:03

OGŁOSZENIE


Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230 mb” więcej...

2017-03-15 08:12:58

BURMISTRZ WYŚMIERZYC ogłasza drugi publiczny, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wyśmierzyce.


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie z dnia 22 listopada 2016 r. więcej...

2017-03-15 08:00:52

BURMISTRZ WYŚMIERZYC ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce.


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie z dnia 22 listopada 2016 r. więcej...