bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
19.11.2015 13:31:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. Remont dachu na części budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach
19.11.2015 13:31:14 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. Remont dachu na części budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach
19.11.2015 13:23:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
19.11.2015 08:54:29 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Statuty i Regulaminy Organizacyjne Szkół
19.11.2015 08:42:11 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Informacje ogólne
19.11.2015 08:41:53 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Informacje ogólne
16.11.2015 13:14:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017
16.11.2015 13:14:26 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017
16.11.2015 13:14:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017
16.11.2015 13:13:09 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017
16.11.2015 13:11:31 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe II dot. wykonania zadania pn. Remont dachu na części budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach
16.11.2015 10:37:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu
16.11.2015 10:37:10 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu
16.11.2015 07:34:13 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
13.11.2015 10:53:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
13.11.2015 06:48:05 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 79/2015
13.11.2015 06:47:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 78/2015
13.11.2015 06:46:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 77/2015
13.11.2015 06:46:31 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 76/2015
13.11.2015 06:46:14 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 79/2015
13.11.2015 06:45:51 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 78/2015
13.11.2015 06:45:22 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 77/2015
13.11.2015 06:45:12 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2015
13.11.2015 06:07:47 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
13.11.2015 06:04:01 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu X Sesja Rady Miejskiej
10.11.2015 13:28:41 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu XI Sesja Rady Miejskiej
10.11.2015 13:28:24 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł XI Sesja Rady Miejskiej
10.11.2015 13:27:11 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł X Sesja Rady Miejskiej
10.11.2015 13:20:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
10.11.2015 13:19:27 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
10.11.2015 13:12:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
10.11.2015 13:12:14 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
10.11.2015 13:05:30 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
10.11.2015 12:53:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Kwestionariusz osobowy
10.11.2015 12:53:42 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Kwestionariusz osobowy
10.11.2015 12:53:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OŚWIADCZENIE
10.11.2015 12:53:23 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu OŚWIADCZENIE
09.11.2015 13:26:27 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce Romanów
05.11.2015 11:41:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
05.11.2015 11:40:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
05.11.2015 11:39:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
05.11.2015 11:38:54 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
05.11.2015 11:37:51 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
04.11.2015 10:36:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
03.11.2015 14:32:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
03.11.2015 14:32:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
03.11.2015 14:31:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
03.11.2015 14:31:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
03.11.2015 14:31:03 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.
03.11.2015 14:30:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015.