bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
16.07.2015 13:38:34 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi gminnej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa , od km 0+000 do km 0+600 , długości 600 mb .
16.07.2015 13:38:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi gminnej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa , od km 0+000 do km 0+600 , długości 600 mb .
16.07.2015 13:38:17 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi gminnej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa , od km 0+000 do km 0+600 , długości 600 mb .
16.07.2015 13:38:04 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi gminnej nr 240 obręb ewidencyjny Olszowa , od km 0+000 do km 0+600 , długości 600 mb .
10.07.2015 13:06:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
10.07.2015 13:06:08 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
10.07.2015 13:02:32 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
10.07.2015 12:35:02 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
10.07.2015 12:34:50 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
10.07.2015 12:34:04 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
07.07.2015 11:29:58 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:29:47 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:29:36 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:29:33 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:29:17 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:29:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:29:00 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:28:56 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:28:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:28:29 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:28:21 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:28:19 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:37 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:34 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:27:00 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:26:56 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:25:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:58 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:51 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:48 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:33 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:17 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:24:13 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:42 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:39 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:05 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:23:01 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:22:37 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:22:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:22:19 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa
07.07.2015 11:22:15 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa