bip bip top
   
 
 

2016-11-11 08:34:31

Ogłoszenie


Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie, na rok 2017” więcej...

2015-03-06 10:09:12

Zarządzenie nr 16/2015


więcej...

2015-03-06 10:07:42

Zarządzenie nr 15/2015


więcej...