bip bip top
   
 
 

2017-05-05 11:22:59

Informacja Burmistrza Wyśmierzyc


w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum, która będzie obowiązywała na terenie gminy Wyśmierzyce od dnia 1 września 2017 r. więcej...

2017-01-23 14:44:44

Zapytanie ofertowe


„Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminy Wyśmierzyce” więcej...

2016-12-28 14:35:37

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-12-16 12:23:05

Ogłoszenie


o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2016-11-30 07:42:19

Zapytanie ofertowe


Zamawiający Gmina Wyśmierzyce składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą: zakup świeżych owoców i warzyw więcej...

2016-11-30 07:38:35

Zapytanie ofertowe


Zamawiający Gmina Wyśmierzyce, składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą Zakup mięsa i przetworów mięsnych Zakup produktów spożywczych Zakup nabiału więcej...

2016-11-18 08:41:15

Zapytanie ofertowe


Zamawiający Gmina Wyśmierzyce składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą: zakup pieczywa więcej...

2016-11-18 08:37:02

Zapytanie ofertowe


Zamawiający Gmina Wyśmierzyce składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą: zakup świeżych owoców i warzyw więcej...

2016-11-18 08:09:54

Zapytanie ofertowe


Zamawiający Gmina Wyśmierzyce, składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą Zakup mięsa i przetworów mięsnych Zakup produktów spożywczych Zakup nabiału więcej...

2016-11-17 08:15:46

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie wykoniania zadania


Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działce ewidencyjnej nr 13 od km 0+535 do km 0+945 i nr 14 od km 0+000 do km 0+240 obręb Olszowa. więcej...

2016-11-15 14:48:43

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-11-07 14:29:48

Zapytanie ofertowe


Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działce ewidencyjnej nr 13 od km 0+535 do km 0+945 i nr 14 od km 0+000 do km 0+240 obręb Olszowa, o łącznej długości 650 mb. więcej...

2016-11-07 12:36:39

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-11-04 12:35:51

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-11-04 12:33:41

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-11-04 12:28:39

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-11-03 13:23:39

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-10-26 08:24:51

Zapytanie ofertowe


Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działce ewidencyjnej nr 13 od km 0+535 do km 0+945 i nr 14 od km 0+000 do km 0+240 obręb Olszowa, o łącznej długości 650 mb. więcej...

2016-10-26 08:12:06

Zapytanie ofertowe


Budowa drogi na odcinku ulicy Św. Floriana w Wyśmierzycach więcej...

2016-10-21 11:19:14

OBWIESZCZENIE


o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2016-10-21 11:17:54

OBWIESZCZENIE


o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2016-10-21 11:14:12

OBWIESZCZENIE


o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2016-10-20 12:56:14

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-10-18 13:22:25

BURMISTRZ WYŚMIERZYC


Ogłasza trzeci, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce. Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie ogłoszonym w gminie Wyśmierzyce w dniu 10 września 2015 r. więcej...

2016-10-18 13:13:56

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-10-11 14:43:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyśmierzyce” więcej...

2016-10-05 09:41:07

Zapytanie ofertowe


Budowa drogi na odcinku ulicy Św. Floriana w Wyśmierzycach więcej...

2016-10-04 13:05:37

Zapytanie ofertowe


Zakup i dostawa węgla kamiennego i ekogroszku w sezonie grzewczym 2016/2017 r. więcej...

2016-09-29 13:34:28

Zapytanie ofertowe


„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyśmierzyce.” więcej...

2016-09-27 14:59:06

Zapytanie ofertowe


Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa węgla kamiennego i ekogroszku w sezonie grzewczym 2016/2017 r. więcej...

2016-09-15 11:20:08

Zapytanie ofertowe


więcej...

2016-08-31 14:35:16

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-08-31 14:34:23

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-08-31 14:33:39

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-08-16 09:21:54

Zapytanie ofertowe


„Budowa drogi na odcinku ulicy Św. Floriana w Wyśmierzycach” więcej...

2016-08-02 14:22:28

Zapytanie ofertowe


Burmistrz Gminy Wyśmierzyce zaprasza do składania ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Klamy, Romanów (Wolak), Paprotno (Działy, Aleksandrów), Wyśmierzyce (ul. Kościuszki, ul. Królowej Jadwigi) oraz sieci wodociągowej na trasie Kiedrzyn - Ulaski wraz z przyłączami dla zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i studni głębinowej na terenie gminy Wyśmierzyce – Wyśmierzyce, Klamy, Romanów, Działy, Kostrzyń-Ulaski. więcej...

2016-06-29 09:57:02

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Wyśmierzyc informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce. więcej...

2016-06-08 14:58:06

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na: realizację prac remontowych na mogile zbiorowej zamordowanych mieszkańców wsi Brodek zlokalizowanej na skraju lasu w pobliżu miejscowości Brodek współfinansowanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewodę Mazowieckiego powierzonego Gminie Wyśmierzyce w ramach porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim w dniach 10 lutego 2016r. i 10 maja 2016r. więcej...

2016-06-08 10:21:12

Zapytanie ofertowe


„Modernizacja drogi gminnej gruntowej na działce ewidencyjnej nr 541 obręb Kożuchów od km 0+000 do km 0+380 , długości 380 mb.” więcej...

2016-06-01 14:34:13

Ogłoszenie o zamówieniu


Przedmiotem zamówienia jest malowanie sali gimnastycznej w Wyśmierzycach w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach przy ul. A. Mickiewicza 4, 26-811 Wyśmierzyce więcej...

2016-05-31 13:13:13

Sprawozdanie


z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie, na rok 2015”. więcej...

2016-05-19 14:16:49

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYŚMIERZYC


Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce. więcej...

2016-04-13 09:17:49

Ogłoszenie BURMISTRZA WYŚMIERZYC


Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku więcej...