bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
19.05.2017 13:33:50 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie 26/2017
18.05.2017 17:37:04 Kinga Pawłowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wyśmierzyce. z kategorii Ogłoszenia
18.05.2017 17:36:42 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wyśmierzyce.
18.05.2017 17:36:35 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wyśmierzyce.
18.05.2017 17:36:06 Kinga Pawłowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wyśmierzyce.
18.05.2017 14:16:45 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu
18.05.2017 14:15:30 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu
18.05.2017 14:15:00 Kinga Pawłowska Edytowano artykuł
18.05.2017 14:14:12 Kinga Pawłowska Dodany nowy artykuł
18.05.2017 07:40:02 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Wyśmierzyc
12.05.2017 12:13:14 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Informacja Burmistrza Wyśmierzyc
12.05.2017 12:13:04 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Informacja Burmistrza Wyśmierzyc
12.05.2017 12:12:15 Kinga Kawińska Edytowano artykuł Informacja Burmistrza Wyśmierzyc
10.05.2017 12:54:27 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
10.05.2017 12:54:08 Kinga Pawłowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
09.05.2017 09:57:46 Katarzyna Wilewska Dodany załącznik do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce”
05.05.2017 10:23:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Informacja Burmistrza Wyśmierzyc
05.05.2017 10:22:59 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Informacja Burmistrza Wyśmierzyc
04.05.2017 12:37:04 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce”
04.05.2017 09:42:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/152/17
04.05.2017 09:42:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/152/17
04.05.2017 09:42:05 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/152/17
04.05.2017 09:41:55 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/152/17
04.05.2017 09:39:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/151/17
04.05.2017 09:39:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/151/17
04.05.2017 09:38:45 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/151/17
04.05.2017 09:36:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/150/17
04.05.2017 09:35:42 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/150/17
04.05.2017 09:34:34 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/149/17
04.05.2017 09:30:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/148/17
04.05.2017 09:30:00 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXVI/148/17
04.05.2017 09:29:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/148/17
04.05.2017 09:29:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/148/17
04.05.2017 09:28:38 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/148/17
04.05.2017 09:28:26 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/148/17
04.05.2017 09:26:02 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/147/17
04.05.2017 09:25:53 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/147/17
04.05.2017 09:24:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/146/17
04.05.2017 09:23:54 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/146/17
04.05.2017 09:21:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/145/17
04.05.2017 09:21:12 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/145/17
04.05.2017 09:20:17 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/144/17
04.05.2017 09:19:57 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/143/17
04.05.2017 09:18:15 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/142/17
04.05.2017 09:17:56 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/141/17
04.05.2017 09:17:30 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/140/17
04.05.2017 09:17:15 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/139/17
04.05.2017 09:17:02 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXII/138/17
04.05.2017 09:16:51 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXII/137/17
04.05.2017 09:16:31 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXII/136/17