bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
17.02.2016 12:08:04 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
17.02.2016 11:30:56 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2016 r. z kategorii Ogłoszenia
16.02.2016 09:04:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2016
16.02.2016 09:04:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2016
16.02.2016 09:03:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2016
16.02.2016 09:03:43 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2016
16.02.2016 09:00:35 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2016
16.02.2016 08:56:28 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 6/2016
16.02.2016 08:55:16 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2016
16.02.2016 08:54:47 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2016
16.02.2016 08:54:36 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2016
15.02.2016 13:28:39 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
12.02.2016 13:46:21 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Korzeń i Wyśmierzyce
12.02.2016 13:28:47 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Korzeń i Wyśmierzyce
05.02.2016 08:50:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
05.02.2016 08:50:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
05.02.2016 08:32:03 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
05.02.2016 08:31:03 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
01.02.2016 07:41:37 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIII/87/16
01.02.2016 07:41:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIII/86/16
01.02.2016 07:40:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIII/85/16
01.02.2016 07:40:17 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIII/85/16
01.02.2016 07:39:59 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/87/16
01.02.2016 07:39:48 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/86/16
01.02.2016 07:39:25 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/85/16
25.01.2016 10:24:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Ra.34.2016 w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnia Prognoza Finansową
25.01.2016 10:24:21 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Ra.33.2016 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu.
25.01.2016 07:39:11 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Informacje ogólne
25.01.2016 07:22:28 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała Nr Ra.33.2016 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu.
25.01.2016 07:22:13 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała Nr Ra.34.2016 w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnia Prognoza Finansową
25.01.2016 07:21:56 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Ra.34.2016 w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnia Prognoza Finansową
25.01.2016 07:11:35 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała Nr Ra.33.2016 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu.
25.01.2016 07:11:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Ra.33.2016 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gmine Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu.
22.01.2016 07:04:01 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Miejskiej
22.01.2016 07:03:41 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł XI Sesja Rady Miejskiej
22.01.2016 07:03:33 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł XII Sesja Rady Miejskiej
22.01.2016 07:03:22 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł XIII Sesja Rady Miejskiej
21.01.2016 07:26:58 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała NR XII/76/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2016 rok
21.01.2016 07:25:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała NR XII/76/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2016 rok
21.01.2016 07:24:42 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała NR XII/76/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2016 rok
21.01.2016 06:47:56 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2016
21.01.2016 06:47:46 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2016
19.01.2016 09:44:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.01.2016 09:43:15 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.01.2016 09:42:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2016
19.01.2016 09:42:18 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2016
19.01.2016 09:41:46 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 01.07.2014r do 31.12.2014r. z kategorii Gospodarka Odpadami
18.01.2016 10:57:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
13.01.2016 11:40:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
13.01.2016 10:37:29 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2016