bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
08.01.2014 11:16:00 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa
07.01.2014 11:29:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA BUDŻETOWA do artykułu UCHWAŁA BUDŻETOWA
07.01.2014 11:29:31 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA BUDŻETOWA
07.01.2014 11:29:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXXIV/154/13 do artykułu UCHWAŁA Nr XXXIV/154/13
07.01.2014 11:28:58 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXIV/154/13
07.01.2014 11:27:19 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/152/13 do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/152/13
07.01.2014 11:27:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/152/13
07.01.2014 11:26:31 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXIV/153/13 do artykułu Uchwała nr XXXIV/153/13
07.01.2014 11:26:15 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIV/153/13
23.12.2013 13:04:06 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2016
23.12.2013 13:03:39 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2016
23.12.2013 13:03:04 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2016
23.12.2013 13:02:34 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2016
20.12.2013 12:05:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała Nr Ra.455.2013 do artykułu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 i 10 grudnia 2013 roku
20.12.2013 12:04:40 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Uchwata Nr Ra.455.2013 z artykułu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 i 10 grudnia 2013 roku
20.12.2013 12:04:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała Nr Ra .456.2013 do artykułu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 i 10 grudnia 2013 roku
20.12.2013 12:03:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwata Nr Ra.455.2013 do artykułu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 i 10 grudnia 2013 roku
20.12.2013 12:02:29 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 i 10 grudnia 2013 roku
10.12.2013 07:16:34 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXIII/151/13
10.12.2013 07:16:25 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/151/13
10.12.2013 07:15:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/150/13
10.12.2013 07:14:54 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/150/13
06.12.2013 11:08:21 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Na XXXII/148/13
06.12.2013 11:08:06 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Na XXXII/148/13
06.12.2013 11:06:15 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/147/13
06.12.2013 11:05:54 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/147/13
06.12.2013 11:03:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/146/13
06.12.2013 11:02:56 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/146/13
06.12.2013 10:59:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/145/13
06.12.2013 10:59:00 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/145/13
06.12.2013 10:51:33 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała NrXXXII/ 144/13
06.12.2013 10:47:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała N r XXXII/143/13
06.12.2013 10:23:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/142/13
06.12.2013 09:21:33 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała NrXXXII/ 144/13
06.12.2013 09:18:07 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała N r XXXII/143/13
06.12.2013 09:15:01 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/142/13
29.11.2013 10:40:03 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
29.11.2013 10:39:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
25.11.2013 11:11:41 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Sesję Rady
25.11.2013 11:08:36 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Sesję Rady
25.11.2013 10:13:30 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXII/149/13 do artykułu Uchwała nr XXXII/149/13
25.11.2013 10:13:15 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/149/13
22.11.2013 13:33:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
22.11.2013 13:32:40 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
15.11.2013 07:34:53 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce
15.11.2013 07:33:30 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce
15.11.2013 07:17:38 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa
15.11.2013 07:08:28 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa
31.10.2013 10:35:30 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Unieważnienie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn , dl.580 m.
28.10.2013 13:58:47 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł wprowadzenie zmiany - uzupełnienia o treści umowy dot. Remontu drogi 570 obręb Witaszyn