bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
29.04.2013 11:52:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
29.04.2013 11:51:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
29.04.2013 11:51:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
29.04.2013 11:51:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
29.04.2013 11:48:22 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
29.04.2013 11:48:05 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
29.04.2013 11:46:24 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce
16.04.2013 12:39:10 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach
16.04.2013 12:32:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach
16.04.2013 12:31:19 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach
12.04.2013 08:34:06 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie remont drogi nr 564 Witaszyn
12.04.2013 08:28:12 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie remont drogi nr 564 Witaszyn
08.04.2013 10:25:11 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Informacja o złożonych ofertach na remont drogi nr 564 obręb Witaszyn
08.04.2013 10:20:23 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Informacja o złożonych ofertach na remont drogi nr 564 obręb Witaszyn
28.03.2013 06:52:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXV/117/13
28.03.2013 06:52:39 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Uchwała WPF z artykułu UCHWAŁA NR XXV/117/13
28.03.2013 06:52:02 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXV/118/13
28.03.2013 06:51:49 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/118/13
28.03.2013 06:51:02 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/117/13
28.03.2013 06:50:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała WPF do artykułu UCHWAŁA NR XXV/117/13
28.03.2013 06:49:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/117/13
19.03.2013 07:26:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
19.03.2013 07:26:43 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
19.03.2013 07:26:30 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
19.03.2013 07:26:17 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
19.03.2013 07:24:03 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
19.03.2013 07:23:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
19.03.2013 07:21:32 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
18.03.2013 11:02:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
18.03.2013 11:00:03 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu na remont drogi gminnej nr 564 obręb Wiraszyn
14.03.2013 11:41:47 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14.03.2013 11:29:19 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
28.02.2013 10:56:59 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/113/2013 do artykułu Uchwała nr XXIV/113/2013
28.02.2013 10:56:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/112/2013 do artykułu Uchwała nr XXIV/112/2013
28.02.2013 10:54:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/111/2013 do artykułu Uchwała nr XXIV/111/2013
28.02.2013 07:51:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik U C H W A Ł A Nr XXIV/110/13 do artykułu U C H W A Ł A Nr XXIV110/13
28.02.2013 07:48:51 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nrXXIV/114/2013 do artykułu Uchwała nr XXIV/114/2013
28.02.2013 07:48:35 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/114/2013
28.02.2013 07:48:23 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała nr XXIV/112/2013
28.02.2013 07:48:16 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/113/2013
28.02.2013 07:48:04 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/112/2013
28.02.2013 07:47:54 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała nr XXIV/111/2013
28.02.2013 07:47:46 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/111/2013
28.02.2013 07:47:15 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Uchwała nr XXIV/114/2013 z kategorii 2013
28.02.2013 07:46:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/114/2013 do artykułu
28.02.2013 07:46:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
28.02.2013 07:40:50 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik U C H W A Ł A Nr XXIV110/13 z artykułu U C H W A Ł A Nr XXIV110/13
28.02.2013 07:37:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik U C H W A Ł A Nr XXIV110/13 do artykułu U C H W A Ł A Nr XXIV110/13
28.02.2013 07:37:10 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł U C H W A Ł A Nr XXIV110/13
28.02.2013 07:32:00 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV/109/13