bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
04.10.2016 12:36:19 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:29:42 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:29:23 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:29:08 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:28:01 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:26:48 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:14:39 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:10:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:10:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:09:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:07:51 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:07:36 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:06:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Formularz ofertowy Wykonawcy do artykułu Zapytanie ofertowe
04.10.2016 12:05:37 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
04.10.2016 10:35:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 55/2016
04.10.2016 10:33:57 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2016
04.10.2016 10:33:31 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 55/2016 z kategorii 2016
03.10.2016 12:57:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu
03.10.2016 12:54:25 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
03.10.2016 06:55:01 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Informacja o nie roztrzygniętym postępowaniu Budowa drogi na odcinku ulicy Świętego Floriana
29.09.2016 12:37:02 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
29.09.2016 12:36:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
29.09.2016 12:36:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
29.09.2016 12:35:56 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
29.09.2016 12:34:28 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:04:30 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:04:26 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:04:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:04:14 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:04:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:02:20 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:01:36 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
27.09.2016 14:00:30 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
27.09.2016 13:59:41 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
27.09.2016 13:59:06 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
23.09.2016 11:53:43 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 22/16
23.09.2016 11:53:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 22/16
23.09.2016 11:52:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 22/16
23.09.2016 11:52:34 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 22/16
23.09.2016 08:03:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu XVII Sesja Rady Miejskiej
23.09.2016 08:02:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu XVI Sesja Rady Miejskiej
23.09.2016 07:59:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 19/16
23.09.2016 07:58:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 17/16
23.09.2016 07:58:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 19/16
23.09.2016 07:57:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 17/16
23.09.2016 07:35:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/113/16
23.09.2016 07:34:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/112/16
23.09.2016 07:34:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/113/16
23.09.2016 07:34:06 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/112/16
23.09.2016 07:06:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 18/16