bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
23.12.2011 11:56:08 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 roku
23.12.2011 11:55:50 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 roku
09.12.2011 14:10:27 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł informacja w sprawie rezygnacji PHU Transfmar Marek Sasin z wykonania zadań na terenie gminy Wyśmierzyce
06.12.2011 13:58:11 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot drogi nr 446 obręb Jabłonna
06.12.2011 12:39:28 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania Paprotno-Grzmiąca
21.11.2011 15:02:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja / remont / drogi gminnej Paprotno – Grzmiąca na długości 2185 m.”
21.11.2011 15:01:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja / remont / drogi gminnej Paprotno – Grzmiąca na długości 2185 m.”
21.11.2011 15:01:26 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja / remont / drogi gminnej Paprotno – Grzmiąca na długości 2185 m.”
21.11.2011 15:01:01 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja / remont / drogi gminnej Paprotno – Grzmiąca na długości 2185 m.”
21.11.2011 15:00:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja / remont / drogi gminnej Paprotno – Grzmiąca na długości 2185 m.”
21.11.2011 14:59:28 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja / remont / drogi gminnej Paprotno – Grzmiąca na długości 2185 m.”
21.11.2011 13:41:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.
21.11.2011 13:41:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.
21.11.2011 13:40:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.
21.11.2011 13:39:56 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.
21.11.2011 13:38:43 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.
21.11.2011 13:37:10 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naModernizacja / remont / drogi gminnej nr 446 obręb ewid.Jabłonna długości 1700,0mb.
26.10.2011 10:25:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego ,ustnego , publicznego przetargu na sprzedzż nieruchomości będących własnością gminy Wyśmierzyce obręb Wyśmierzyce , Kostrzyn , Paprotno , Kozłów , Ulaski
26.10.2011 10:18:13 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Ulaski, Paprotno , Kozłow z kategorii Przetargi
26.10.2011 10:16:05 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
04.10.2011 07:35:29 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu
04.10.2011 07:35:21 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu
04.10.2011 07:34:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu
04.10.2011 07:33:26 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
27.09.2011 08:45:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/2011
27.09.2011 08:45:10 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 23/2011
26.09.2011 13:27:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
26.09.2011 13:26:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
26.09.2011 13:23:01 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
26.09.2011 13:22:26 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Uchwała Nr XXXVI/151/2010 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Wyśmierzyce na 2010 rok z kategorii Budżet
22.09.2011 10:43:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/2011
22.09.2011 10:42:56 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:54:36 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:53:13 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:52:15 Mateusz Walczewski Z kategorii Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do kategorii Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:49:31 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:48:49 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:45:49 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:43:16 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 23/2011
19.09.2011 13:38:33 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 23/2011
12.09.2011 09:13:56 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 09:12:59 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 09:08:10 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 09:06:21 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 09:04:11 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 08:59:31 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 08:59:10 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 08:58:21 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 08:55:54 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce
12.09.2011 08:54:08 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce